Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

723 692 532

 

pomoc techniczna : 800 - 1800

ZMIANA REGULAMINU!!!

UWAGA!
TELEFON DO WYSTAWCY ZNAJDUJE SIĘ NA POMARAŃCZOWYM TLE PRZY OGŁOSZENIU

Facebook Polski Ebazarek

Zaloguj się
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

 

„Nasze doradztwo -Twoje korzyści”

 

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, to instytucja, która dzięki wykwalifikowanej kadrze świadczy usługi od ponad 60-lat.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

 

Zadanie to jest realizujemy poprzez:

– doradztwo indywidualne i grupowe,
– edukowanie rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, targów
i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji,

– opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
– organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
– prowadzenie działalności informacyjnej,
– prowadzenie działalności wydawniczej.

Działania doradcze ukierunkowane są na:

– doradztwo technologiczne,
– pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
– wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programu rolnośrodowiskowego,
– modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych
i technologicznych,
– wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,
– wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,
– działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
– ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,
– integrowanie się rolników w grupy producenckie,
– promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
– upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Ośrodek świadczy usługi w następującym zakresie:

1. Prowadzenie:
– ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
– kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
– szkoleń technologicznych stacjonarnych zleconych przez jednostki,
– kursów z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
– kursów dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin,
– kursów z zakresu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,
– działalności wydawniczej,
– produkcji matek pszczelich,

2. Sporządzanie opracowań technologicznych dla gospodarstw w zakresie:
– opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
– analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
– planów rolnośrodowiskowych,

- planów poprawy dobrostanu
– planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,
– planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
– planów nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich,
– planów technologicznych z produkcji roślinnej, zwierzęcej, warzywniczej i    sadowniczej oraz działów specjalnych
wniosków o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb.

3. Wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.